סופר אלונית תמרת נפתחת היום בשעה 12:00

מזכירות • 8/2/2018 כניסות

לידיעת התושבים,
אחרי שבוע של שיפוצים, סידורים, מילוי מדפים ונקיונות אחרונים
תפתח היום בשעה 12:00 סופר אלונית בתמרת !
כולם מוזמנים להגיע !
לרגל הפתיחה הפתעה מתוקה!

summday_7144928151