בהמשך להודעה על שיבושים באספקת המים

מזכירות • כניסות

בהמשך להודעה על שיבושים באספקת המים מעדכנים שזה יכול להיתארך עד השעה 14:00+-