להתארח או לארח בערב החג

שילה דלית • 28/3/2018 כניסות

אולי עוד לא מאוחר , לחבר בין מי שעדיין לא מצא היכן לחוג את סדר הפסח לבין מי שמוכן להוסיף עוד כסא לשולחן החג.

אנא ראו הזמנה זו כהזדמנות ראויה . 

שלחו למייל    shiloh.dalit@gmail.com    , בקשתכם להתארח ו/או הצעתכם לארח ונעשה את החיבור ככל יכולתנו. 

חג כשר ושמח!