מפגש "בני מקום" בנושא ההרחבה

מזכירות • 8/6/2018 כניסות

בעקבות המידע שקיבלנו באסיפה האחרונה בענין ההרחבה, אנו מבינים שהגיעה העת למעורבות פעילה של תושבי תמרת המעוניינים לבנות בהרחבה ומצויים בהגדרה של ״בני מקום״ (כתובתם בתחומי המועצה מינימום 3 שנים בעת התקיים ההגרלה). כוונתנו להקים קבוצה מייצגת שתיפגש עם ראש המועצה וגורמים אחרים, ככל שיידרש, בתביעה להקים את ההרחבה מייד וללא שהות בתנאים שקבע היישוב ומוגדרים ע״י הנהלת היישוב. אנו מאמינים שזו העת לעשות מעשה. הישיבה על הגדר אולי נוחה אבל מעכבת ואפילו מונעת מימוש החלטות כל הגופים הרלוונטיים לענין ההרחבה. ביום ראשון, 10.6.18, בשעה 20:30 נקיים פגישה במועדון החברים בתמרת. מוביל ההרחבה בהנהלה, אהרון בנימיני יתאר בקצרה את הסטטוס ומה נדרש מהמוסדות (מועצה, רשות מקרקעי ישראל, משרד הבינוי והשיכון) לבצע. באותה אסיפה יוצג העיקרון שינחה את הקבוצה על מנת לנצל כל מנוף אפשרי למימושה של ההרחבה כפי שנקבעה על ידי תמרת. כל מי שמצוי בקבוצה המדוברת מוזמן.

תודה,

עופר שלזינגר וטלי נתיב