נמצא כלי עבודה

דיין יהושע • 6/11/2018 כניסות

באיזור בו נחגג חג המעלות, נמצא כלי עבודה קטן. המאבד יוכל לקבלו אצלי.

0523806143

יהושע דיין