פיילוט רציני ללד

דיין יהושע • 27/4/2018 כניסות

אני מודה שעד ההצבעה לא ידעתי (אולי לא שמתי לב להודעה שנשלחה) על הפיילוט ולא הלכתי לחפש את המקום בו נערך הפיילוט.

בהנחה שכל ההמלצות מבחינה בטיחותית ובריאותית נכונות, ניתן היה לערוך פיילוט כזה במקום שכולם עוברים ומחייב תאורה, כמו למשל בשער, ולאו דווקא במקום שמאיר לחלונות של אנשים פרטיים ורוב תושבי תמרת בכלל לא עוברים שם.

עמדתו של אברהמ'לה נכונה ובהכנה לפיילוט כזה צריך היה להתחשב גם בדעתו - שכן גם אם אינו מצדד בדעת ההנהלה הוא מבין בתאורה יותר מכל חבריה ביחד.

הודעות בנושא זה