ככה חינכו אותי בתנועת המושבים😛כל בני המושבים רצו.....ש"פה לא יהיה מושב"...

שילה דלית • 16/2/2018 כניסות

דובי בירן מענג לנו את השבת :

"פתאום גילו לנו שאנחנו מושב...."

סופר אלונית