למסירה

בר-אילן דבורה ורדית • 29/6/2018 כניסות

למסירה תנור אפיב וכירת גז נפרדת. התנור ישן אך מצויין. הכירה עובדת, בלי הצתה. 0546969756

הודעות בנושא זה