תאורת לד

בר-אילן דבורה ורדית • 24/4/2018 כניסות

גם אני בפיילוט. תאורת רחוב לא מורגשת? מורשת ועוד איך .חודרנית ומציקה ואכן מה שבאמת צריך להחליף זה את גופי התאורה כדי שהאור ייפול רק למטה על הרחוב, ולא יאיר באור יקרות את הבתים, את שולי הכביש בצידו השני. אור הלד שלידי הוא קשה מנשוא. איני רוצה לד,בעיקר מטעמי בריאות הנפש. זה אור מחלה.

הודעות בנושא זה