ילד מגן גפן, נמצא חיובי לקורונה

מזכירות • 11/1/2021 כניסות

עומר רינות מגן גפן נבדק לקורונה ונמצא חיובי גבולי,

מחר ייבדק פעם נוספת.

בבדיקה, יצאו שאר בני המשפחה שליליים.

עומר מרגיש טוב ואנו מאחלים בריאות שלמה לכולם.

אורית מסר הראל,
דוברת הנהלה וצח"י