תוצאות ההצבעה לכנסת ה-22

מזכירות • כניסות

לתוצאות ההצבעה לכנסת ה-22, של הישוב הקהילתי תמרת לחץ כאן