אירועי יום הזכרון ויום העצמאות

מזכירות • כניסות

ערב יום הזכרון תשע"ט - יום ג' 7/5/19

מומלץ להגיע בלבוש חם. ערב השירה יתקיים ברחבת המרכז הקהילתי. אנא השאירו את הכלבים קשורים בבית.

עצמאות תשע"ט - יום ד' 8/5/19

הקרנת טקס הדלקת המשואות במגרש בשעה 20:00

אנא השאירו כלבים קשורים ובמקום מוגן.

ארגון וקישוט המגרש מחר בשעה 12:30.

מוזמנים להשתתף ולתת יד בארגון ובפירוק האירוע.