מבקש לתקן ולהדגיש: לא הצעתי לקבל תוקפנות

ארנון צחי • 27/3/2018 כניסות

מבקש לתקן ולהדגיש: לא הצעתי לקבל תוקפנות בשיוויון נפש. הצעתי להגיב בסובלנות. שהרי להגיב בתוקפנות לתוקפנות בוודאי לא עוזר לעולם להיות פחות תוקפני. מאחר והכלב המדובר היה קשור ברצועה, ניכר כי אין כאן זלזול או אדישות. יש כאן תאונה. ותאונה קורית למרות כוונה טובה, שהרי אין מי שעושה תאונה בכוונה. לכן מידת הסובלנות היא המומלצת לטעמי.