מרבית הציבור נוסע שנתיים ברחוב השיטה - המואר בחלקו הגדול בלד

אהרון בנימיני • 25/4/2018 כניסות

מחד, נהנים הנכנסים לתמרת  מתאורה טובה ובטחון גבוה של הולכי הרגל, ומאידך, לא נרשמו תלונות של דיירי הרחוב.

גילוי נאות - ביתנו " חשוף " לשתי נורות לד ברחוב השיטה.

הודעות בנושא זה