השאלה של חרמש מכני

שקופינסקי אבי • 4/4/2017 כניסות

אנו מבקשים להשאיל לכשעה
חרמש מכני על מנת לנקות שטח עשביה גבוה
בחזית הבית . כמו כן לטפל במשעול העובר ליד ביתנו .
נודה על העזרה ונשמח לשלם סכום סמלי לצורך ההשאלה
תודה מראש
שקופינסקי אבי
052-5497802
04-6363718