סיכום גשם שבועי

אבישי כנען • 7/4/2017 כניסות

1/4- 14.8 מ״מ.
2/4- 5 מ״מ.
כמות מצטברת מתחילת החורף- 522.3 מ״מ.
סה״כ ימי גשם מתחילת החורף- 50.
כמות מצטברת באותו תאריך בחורף הקודם- 447 מ״מ.