כלב משוטט ביישוב 22/03/20

מזכירות • 22/3/2020 כניסות

כלב משוטט באיזור השביל הירוק ונראה שהוא קרע את הרצועה...
בעלי הכלב - נא לבוא לאסוף אותו.