תזכורת: סיכום חפירות שימרון , יום ב׳ 16 באוקטובר 2017, 19:45 - 22:00

לוח אירועים • 9/10/2017 כניסות