פרטים לגבי הסיור בחירייה

דלית שילה • 29/5/2017

נא לפנות לתמר נגלר 052-6296488 היוזמת והמארגנת.
תודה

הודעות בנושא זה

הסיור בחיריה עפרה ועמיאל גד • 29/5/2017
הסיור בחיריה

פרטים לגבי הסיור בחירייה דלית שילה • 29/5/2017
פרטים לגבי הסיור בחירייה