גזם גזם גזם....

מזכירות • 18/7/2018 כניסות

לידיעת התושבים,

בסיור משותף עם המועצה שנערך הבוקר ביישוב, נמצאו כ - 30 ערימותגזם שהוצאו מחצרות התושבים למרחב הציבורי שלא במועד.

ביום שני הקרוב יתבצע פינוי גזם, ולאחריו תוגבר אכיפת המועצה ביישוב בנושא השלכת גזם ברשות הרבים.