המשך ״ הורים בסלון״ - מחפשת בית לאירוח ד"ר יערה פיין בנושא מעורבות הורים במערכות החינוך. תושבי העמק מוזמנים לבתי תושבים בעמק לפי הנושאים המפורטים בפרסום הרשמי שיצא. מכיוון שלא טופל עד כה , אנו באיחור ונדרשת תשובה מהירה... האם יש בית תמרתי שישמח לארח?

חברה וקהילה • כניסות

המשך ״ הורים בסלון״ - מחפשת בית לאירוח ד"ר יערה פיין בנושא מעורבות הורים במערכות החינוך. תושבי העמק מוזמנים לבתי תושבים בעמק לפי הנושאים המפורטים בפרסום הרשמי שיצא. מכיוון שלא טופל עד כה , אנו באיחור ונדרשת תשובה מהירה...

האם יש בית תמרתי שישמח לארח?