וואדי חצבים

זינגר עודד • 8/10/2017 כניסות

אכן נראה שההנהלה הנוכחית, כמו גם הקודמת, לא מתרגשת מענייני איכות הסביבה ואיכות החיים שלנו ביישוב.

העובדה שלא נוצר כאן דיון בהשתתפות ההנהלה, רק מחזקת את הרושם הזה.