האסיפה תתקיים הערב ב-20:30 םמועדון

מזכירות • כניסות

ולא באולם כפי שפורסם