בחירות בקלפי בנושא שער הישוב

מזכירות • כניסות

בהמשך לאסיפה שהתקיימה בנושא השער, ההצבעה בקלפי בנושא השער תתקיים השבוע בימים :

ביום ד'

23/10

17:00 – 21:00

ביום ה'

24/10

07:30 – 12:00

17:00 – 21:00

ביום ו'

25/10

08:00 – 12:00

כל חבר יתבקש לבחור באפשרות המועדפת בעיניו מתוך שלוש האפשרויות שתעמודנה לבחירה:

  1. שער בולארדים משודרג במתכונת השער הקיים (הצעת ההנהלה)
  2. שער זרועות (הצעת ועדת הבטחון)
  3. ביטול שער הכניסה - בקרת כניסה לישוב באמצעות מצלמות בלבד

ברצוננו להבהיר כי האסיפה החליטה להעמיד לבחירה שתי חלופות – שער בולארדים ושער זרועות, הצעתו של אורי קירי להוסיף אפשרות של ביטול שער הכניסה לתמרת לא התקבלה מסיבות פרוצדורליות, אולם לאחר התייעצות עם המציע ועם עוה"ד של האגודה, נקבע שניתן יהיה להוסיפה כחלופה שלישית