עדכון הפסקת מים ביישוב יום רביעי (היום) 12/02/20 - לפי הרחובות הבאים:

מזכירות • 12/2/2020 כניסות

היום (יום רביעי) 12/02/20 - תופסק אספקת המים לפי הרחובות הבאים:

החל מהשעה - 11:00-12:00 - רחובות - הברוש 1-17, הלבנה 2-14

החל מהשעה - 12:00 - 13:00 רחוב האלון 2-60

תודה וסליחה,

ההנהלה והצוות