הודעה חדשה בנושא הפסקות המים!! 13/02/20

מזכירות • 13/2/2020 כניסות

לאחר פניות רבות מהתושבים,

אנו מתחשבים ומבינים את מצוקתם של התושבים והרי תיקון שעות סגירת המים לפי הרחובות הבאים:

החל מהשעה 10:30-12:30

כל רחוב הברוש
כל רחוב הלבנה
רחוב האלון מס' 62-96

והחל מהשעה 12:30-13:30 ייסגרו המים לפי הרחובות הבאים:

כל רחוב החרוב
רחוב האלון מס' 2-60

איתכם הסליחה ותודה על ההבנה והסבלנות.🌸