תרגיל צח"י בישוב 8.12.17

מזכירות • 3/12/2017 כניסות

ביום שישי 8/12/17 יתקיים תרגיל צח"י בישוב.

במהלך התרגיל יתבצע שימוש באפליקציית החירום ותעבורנה הודעות לתושבים, שימו לב ! האפליקציה משמיעה קול סירנה חזק עם קבלת הודעת החירום.

כמו כן יעשה שימוש במערכת הכריזה של הישוב, יתכנו תנועות רבות של רכבים ואנשים ועוד....

תודה על שיתוף הפעולה!