עדכון בטחון

בטחון • 10/7/2018 כניסות

הלילה אירע נסיון פריצה לבית נוסף ברחוב יערה. הבית מוזעק ומחובר ל"בן בטחון". המשפחה לא נכחה בבית.
סייר הגיע למקום וזיהה את הפורצים, אשר ברחו לפני שהצליחו להכנס לבית.
שוב מוכח כי מערכת אזעקה, חיבור למוקד והגעת סייר מנעו פריצה ועגמת נפש.
זהו המקרה החמישי ביישוב לאחרונה של נסיון פריצה שלא צלח.
אנו שבים וממליצים להתקין מערכות אזעקה עם חיבור למוקד למניעת התפרצויות לבתים.