קלפי נפתח! עדכון דף הסבר לתושבים לקראת ההצבעה

קצת לפני שבת • 24/8/2017 כניסות

עדכון חשוב להסבר לתושבים לקראת ההצבעה, בנוסח מספר 2 לסעיף תהליך הרישום

לאור ההשגות שעלו באסיפה ביקשנו לקבל חוות דעת משפטית בעניין העברת הזכות למגרש מבן משפחה שזכה בו, לבן משפחה אחר, העומד בקריטריונים.

ע"פ חוות הדעת שקיבלנו, יישום סעיף זה הינו בעייתי, מאחר ואינו עולה בקנה אחד עם החלטת מועצת מקרקעי ישראל, אשר על פיה הזכות הינה לזוכה בלבד, ללא אפשרות להקנותה לאחרים, בין אם מדובר בבני משפחה או אחרים.

לאור זאת הוסרה אפשרות זו מההצבעה.

לדף הסבר מעודכן - לחץ כאן