דשאים, ורדים והשקיה ציבורית

מזכירות • כניסות

אנחנו בתפר בין שני קבלני הגינון.

הקבלן הנכנס כבר התנפל על המשימה ונקווה לראות את השינוי בהקדם.