האסיפה תתקיים הערב במועדון

מזכירות • כניסות

* ולא באולם כפי שפורסם