גזם בישוב

קצת לפני שבת • כניסות

לתושבים שלום,

בסיור בישוב היום, נתגלו ערימות גזם רבות שלא במועד הפינוי.

הנכם מתבקשים להחזיר את הגזם למגרשים עד ליום ראשון 18/3/18!

לידיעתכם, המועצה תגביר אכיפה בימים הקרובים.