עובדי אגודה

מידע בקליק • 13/12/2015 כניסות

עובדי האגודה

שם טלפונים דוא''ל
הדס שקד -מנהלת הישוב 054-2428299

menahel@timrat.org.il

נורית ניומן - מנהלת חשבונות 04-6546584 account@timrat.org.il
ורד טרגן מזכירה 04-6546584 mazkirut@timrat.org.il
הודעות SMS ו- whatsup למזכירות 052-6455146
שרי טורי - רכזת חינוך 054-7958390 maontimrat@gmail.com
דלית שילה - רכזת חברה 052-5582982

hevra@timrat.org.il | shiloh.dalit@gmail.com

רפי שושן - איש אחזקה 052-6455144
צביקה בירמן - רב"ש 052-6455145