שיבושים באספקת מים

מזכירות • כניסות

יתכנו שיבושים באספקת המים בשעה הקרובה ברחובות: האלון, הברוש והליבנה. לידיעתכם