עדכון פרטי צרכן מים

קצת לפני שבת • 25/9/2017 כניסות

הודעה זו מיועדת לתושבים שהקצאת המים בחשבון המים שלהם אינה תואמת את מספר הנפשות הגרות בבית (ראו סעיף "מס' נפשות" בחשבון החודשי)

למען הסר ספק - במידה ולא חל שינוי בזהות הנפשות בבית בשנה האחרונה, אין צורך במילוי הטופס.

במסגרת ההיערכות להקצאות מים ב"כמות המוכרת" לשנה הבאה ועל פי הוראות רשות המים אנו נדרשים להעביר דיווח על מספר התושבים החיים בכל בית.

הכמות המוכרת הם אותם 3.5 מ"ק מים המוקצים לכל נפש במחיר המוזל.

מצורף טופס לדיווח על מספר הנפשות המתגוררות בבית. על פי הדיווח תיקבע הכמות המוכרת לכל יחידת דיור וכיוצא בזה החיוב. הטפסים הועברו אליכם גם דרך תיבות הדואר .

לתשומת לבכם יש לצרף לדוח צילום של ספחי תעודת זהות (לכל הזכאים מעל גיל 18).
הכמות המוכרת תוקצה רק עבור תושבים שמקום מגוריהם הוא תמרת, על פי תעודת הזהות.

אנא הקפידו להעביר את מלוא המסמכים הנדרשים ומנעו סחבת מיותרת.

את הטפסים יש להחזיר למזכירות עד ליום 29 באוקטובר 2017.

אפשרויות נוספות להחזרת טפסים:
לתיבה הירוקה ליד המזכירות / לפקס המזכירות: 6546971 – 04 / במייל: mazkirut@timrat.org.il

שימו ❤️
לאחר החגים יחלו בישוב התקנות מוני המים לקריאה מרחוק.
אנא עקבו אחר הפרסומים ב"קצת לפני שבת" ובלוחות המודעות לגביי מועד ההתקנות המדויק וההנחיות בעת ההתקנה בביתכם.
שיתוף הפעולה מצידכם חשוב ביותר !!!