הנהלה מה נסגר איתכם

זמרו/חן גקי • 3/5/2018 כניסות

קראתי את ״לקראת שבת״ והזדעזעתי ״בעקבות אירוע הנשיכה של מיכה רינות על ידי הכלב של משפחת פוסטבינדר...״

זהו פתחנו את פינת השיימינג השבועית ?!
מה מעניינים השמות כל שנותר זה לארגן את צעדת הסקילה וקדימה לגרדום.

לא מכיר את הנפשות הפועלות והאירוע חמור ללא כל צל של ספק אבל באמת נחוץ פרסום השמות.
אם אתם רוצים להעביר מסר תעבירו

מחר נתחיל לשים שמות שמשפחת x לא פינתה גזם בזמן, ומשפחת y עשתה סללום בשער ומכאן השמיים הם הגבול.

בכלל העלון השבועי הפך לפינת הנזיפות השבועית הטון אגרסיבי ומאיים ורצוף איומים שונים.

כך בוודאי שלא מנהלים קהילה ולא יוצרים חיבור

הודעות בנושא זה