מעשים טובים

אלעזר אילנית • 18/12/2017 כניסות

הנה הזדמנות לא להתעסק בשטויות ולריב על דברים חסרי הגיון ופרופורציה. 

הזדמנות למעשה שכולו רק טוב לב

 

הודעות בנושא זה