מירוץ הר לעמק מחפש דירה להשכרה לשלשה ימים

דגני אריק • 14/5/2017 כניסות

מעונינים לשכור עבור אנשי הקמה, צלמים וצוות עזר דירת משנה גם לא מסודרת עם מקלחת מיום ג עד ו. ההשכרה באחריות הר לעמק.
המעוינין יפנה לנעה הלוי מנכלית המירוץ: 054-2009352
תודה