תגובה לידיעה: זהו? ירדנו נמוך??

שקולניק רות • 18/5/2017

האם ההנהלה מטפלת בנושא?
לא העלתי מעולם בראשי הקודח שעד כך נגיע. טפלו מייד!!!
רות שקולניק

הודעות בנושא זה

זהו? ירדנו נמוך?? בנימיני גילה • 16/5/2017
זהו? ירדנו נמוך??

תגובה לידיעה: זהו? ירדנו נמוך?? שקולניק רות • 18/5/2017
תגובה לידיעה: זהו? ירדנו נמוך??