שיבושים באספקת המים ברחובות הלבנה, הברוש והאלון

מזכירות • כניסות

ייתכנו שיבושים באספקת המים ברחובות הלבנה , הברוש והאלון החל מהשעה 12:00-15:30
נא היערכותכם בהתאם - תודה על ההבנה.