שיטת העז

יונתן בירן • 29/4/2018 כניסות

מראש תכננו להוסיף פס אחד, אז הוסיפו שניים בשביל להענות לדרישות הציבור ולהסיר אחד מהם.

הודעות בנושא זה