עוד מילה בנושא הגינון הציבורי

אוקו עליס • 17/6/2018 כניסות

בתגובה למספר פניות בנושא :

מעבר לשעות גינון לא מספיקות וגננים שלא תמיד מבינים מה נדרש מהם בתימרת,  האין זה זועק למרחוק שכל ההתדרדרות הזו מקבילה בדיוק לפרוק ועדת הגינון ולמניעה מתמשכת ומכוונת של כל קשר בין הגננים לבין מי שאמור להכווין אותם מבחינה מקצועית ?

עליס