עליה במחירי המים

מזכירות • כניסות

מחירי המים בתמרת מוכתבים על ידי "הרשות הממשלתית למים ולביוב" - מוכרת יותר כ-"רשות המים".

החל מ-1.7.2019 מחירי המים בתמרת בחשבונות המים עלו מ-3.34 ₪ למטר מעוקב בכמות המוכרת

ל-3.54 ₪ למטר מעוקב.

בכמות שמעל לכמות המוכרת העליה היא מ-9.41 ₪ ל-9.61 ₪ למטר מעוקב.

"כמות מוכרת" הינה כמות של 3.5 מטרים מעוקבים לנפש לחודש, אשר זוכה לתעריף הנמוך.