תאורת רחוב- החלפה לנורות לד

דרוקר יהודה • 23/4/2018 כניסות

לפני מספר שנים וללא הודעה מוקדמת מצאנו את עצמנו, תושבי רחוב סירה, חלק מניסיון, פילוט בלעז, להתקנת תאורת לד ברחוב סירה.
לאחר מספר שבועות פניתי לרכז האגודה וביקשתי להחזיר את המצב לקדמותו ונעניתי שזה ניסוי ולכשיתבררו התוצאות הוא יופסק.
כ 3 שנים אחרי, ללא קבלת כל התייחסות מאיתנו, שפני הנסיון, ללא כל קריטריון ברור לתוצאות הנסיון, אני שומע כי הענין עבר להצבעת חברי האגודה.
כבעל נסיון בענין אני ממליץ לחברי האגודה להתנגד לתאורת הלד. תאורה זאת מייצרת אור לא טיבעי, אגרסיבי ולא רך, מסנוור, מרצד החודר לתחום החצר והבית ומהווה מטרד קבוע, במיוחד בימי הקיץ עת ברצונך לשבת באינטימיות בחצר ביתך ואז חודר האור המטריד היישר לפרטיותך.
בקיצור, מומלץ להתנגד להתקנת תאורה זאת, לא כל החלטה צריכה להתקבל משיקולים כספיים בלבד.
יהודה דרוקר