חשש להימצאות חיידקי ליסטריה

מזכירות • 26/11/2018 כניסות

"פסטרמה מעדני ירושלים" "סלמי מעושן מעדני ירושלים" באריזות של 200 ו- 400 גרם
חברת אלמדאאין למוצרי מזון )מאדקו( בע"מ מודיעה על ריקול למוצרים "פסטרמה מעדני ירושלים" "סלמי מעושן
מעדני ירושלים" באריזות של 200 ו- 400 גרם, בעקבות חשד להימצאות חיידק מסוג ליסטריה מונוציטוגנס, שעלה
כתוצאה מדיגום שנערך עלי ידי שירות המזון במחוז דרום.
תאריך הייצור של המוצרים הוא 08/10/2018 ותאריך התפוגה הוא 07/01/2019 .
החיידק ליסטריה מונוציטוגנס הוא חיידק העלול לגרום למחלה באוכלוסיה בסיכון גבוה, כגון בעלי מערכת חיסון
מוחלשת וקשישים, ולגרום להפלות בקרב נשים הרות.
מתוך מחויבותינו ללקוחותינו אנו עוצרים את הייצור של המוצרים האלו עד לנקיטה בצעדי מניעה ופעולות מתקנות,
החברה פועלת לאיסוף המוצרים מהמדפים ומבקשת מהלקוחות שלא לצרוך אותם ולהחזירם לחברה דרך יצירת
קשר עם שירות הלקוחות בטל' 026569981