הרכב ועדת תרבות

דלית שילה • 12/7/2017 כניסות

אירית אבירם - רפרנטית של ההנהלה
עדי שמעוני - יו"ר
חניה פרידל
ליאת מנדלוביץ
ענבל בן עמי
שמחה עיבל
שרית כהן
שרית רשף
טלפונים ומיילים ניתן להוציא מדף הקשר באתר.

הודעות בנושא זה