הרכב ועדת תרבות

דלית שילה • 12/7/2017

אירית אבירם - רפרנטית של ההנהלה
עדי שמעוני - יו"ר
חניה פרידל
ליאת מנדלוביץ
ענבל בן עמי
שמחה עיבל
שרית כהן
שרית רשף
טלפונים ומיילים ניתן להוציא מדף הקשר באתר.

הודעות בנושא זה

וועדת תרבות ניסקה אסנת • 12/7/2017
וועדת תרבות

הרכב ועדת תרבות דלית שילה • 12/7/2017
הרכב ועדת תרבות