עזרתכם - מי עושה שימוש בחדר הארכיון?

שילה דלית • 7/8/2017 כניסות

בתקופה האחרונה , עושה מישהו שימוש בחדר הארכיון במרכז הקהילתי.
צוות הארכיון מוצא מחשב פועל , מזגן שנשכח עובד ושימוש במכונת הצילום. הכניסה לחדר הזה צריכה להיות מתואמת וברשות הצוות , אנא עזרתכם להסדרת הסוגיה.