תרגיל תרגיל

מזכירות • כניסות

מתקיים תרגיל "צחי" במסגרתו נשמעות אזעקות .... נא לא להכנס לפניקה..... ניידע כשייגמר....