פתרון בעיית הזיהום הסביבתי כולל השלכת פסולת ביניין

ולד אייל • 6/11/2018 כניסות

במקביל לחינוך ולאכיפה יש לי מספר הצעות נוספות לתקוף את הבעייה:

1. הקמת מגרשי איסוף והשלכת פסולת ברחבי המועצה חינמיים ואפילו הייתי מעודד את ההשלכה במגרשים אלו בתשלום של סכום כלשהוא (נניח 200ש"ח ) לכל טנדר/ משאית שתשליח את הפסולת במגרשים אלו.

2. ברמה הלאומית הייתי מטיל את הטיפול בבעייה זאת על המועצות האזוריות והערים בתחום השיפוט שלהם. גופים אלו יקימו מערך של פקחים ובמידת הצורך אמצעים לפינוי פסולת (משאיות וכו') וגם מגרשים לפינוי פסולת (ראה סעיף 1).

מועצות שבהן יהיה זיהום ייקנסו על ידי המשרד להגנת הסביבה.

מועצות ששטחן יהיה נקי יקבלו בונוס תקציבי.

3. וכמובן - הגברת החינוך בנושא (בדומה לקמפיין ההגנה על פרחים מוגנים) והטלת קנסות כבדים למי שייתפס כולל החרמת הרכבים שייתפסו כמשליכי  פסולת במרחב הציבורי.

הודעות בנושא זה