אכן השינוי מצריך התייחסות

אמדור צביקה • 8/1/2019 כניסות

אני סבור שצימי מעלה נקודה נכונה וחשוב שראוי להתייחסות הולמת הן מצד בן בטחון כמספק שרות והן מבחינתנו כמקבלי השרות.

הודעות בנושא זה